Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Verhuur- en algemene voorwaarden Jarein Norge NUF
Dalsroa, Furuheim 15, Vrådal, Norge


 1. Betaling

Binnen 14 dagen na de boekingsbevestiging dient de aanbetaling van 30% van de huursom te zijn voldaan. Pas daarna is uw boeking voor de verhurende partij bindend. Het restant van 70% van de totale huursom dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Indien u als huurder niet tijdig aan de bovengenoemde betalingsverplichting voldoet, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100,-, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.


 1. Huurperiode

De huurperiode begint op de eerste dag om 16.00 uur en eindigt op de vertrekdag om 10.00 uur. Gelieve de huurperiode op het bevestigingsdocument te controleren om eventuele misverstanden te voorkomen.


 1. Documenten

Als huurder dient u, en alle medehuurders, tijdens het verblijf in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.


 1. Roken en huisdieren

Roken in het huis is niet toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan.


 1. Winterperiode

Denk in de wintermaanden aan winterbanden (verplicht) en sneeuwkettingen (aanbevolen).


 1. Annulering

Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van de verhuurperiode is 50 % van de totale huursom te voldoen (excl. waarborgsom), tenzij het in deze periode alsnog wordt verhuurd. In dat geval wordt €50,- in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van de verhuurperiode zal 80% van de totale huursom verschuldigd zijn (excl. waarborgsom). Bij annulering 10 dagen van tevoren of vanaf de eerste dag van de verhuurperiode de volledige huursom (excl. waarborgsom). Annulering dient schriftelijk per e-mail of brief te geschieden. Wanneer het te huren object door overmacht of toedoen van derden niet beschikbaar is voor de verhuur, zal de verhuurder de totale huursom direct retourneren aan de huurder, zonder dat de verhuurder voor genoegdoening c.q. vervanging hoeft te zorgen.


 1. Huissleutel

De sleutels van het huis worden in bruikleen aan u ter beschikking gesteld. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van een van de sleutels, bent u als huurder een onherroepelijk bedrag van € 50,- per verloren sleutel verschuldigd aan de eigenaar. Dit geldt ook als u het sleutelkluisje, met de sleutel erin, op de code laat staan waarmee het kluisje geopend kan worden. U moet de code te allen tijden naar een willekeurige code verdraaien. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dit toch doen is hij een boete verschuldigd van € 500,-, onverminderd de werkelijke kosten.


 1. Aansprakelijkheid bij schade

Tijdens uw verblijf is het object verzekerd met de verplichte verzekering (brandverzekering) die in Noorwegen geldt. U bent niet verzekerd voor annulering, diefstal, inbraak, verlies of vervreemding van goederen. Hiervoor dient u een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, inbraak, verlies of vervreemding van uw goederen of schade aan vakantiehuis en/of personen. Tijdens uw verblijf is de huurder aansprakelijk voor het gehuurde. Bij schade, vervreemding of verlies, dient de huurder dit direct bij de eigenaar of beheerster te melden en de verhuurder hiervoor schadeloos te stellen. De waarborgsom, welke van te voren is betaald, zal hiervoor worden aangewend en indien het bedrag niet toereikend is, is de huurder verplicht de verhuurder schadeloos te stellen. Gelieve niet zelf over te gaan tot het aanvullen van beschadigde of gebroken inventarisgoederen als servies/glaswerk, enz. Bij schade, vervreemding of verlies buiten de schuld van de huurder om, zal deze hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, maar dient dit bij constatering aan de verhuurder/beheerster te melden.


 1. Toegang voor beheer en onderhoud of reparatie

De beheerster heeft te allen tijde toegang tot het vakantiehuis om controle uit te voeren. Hetzelfde geldt voor werklieden om dringende reparaties uit te voeren.


 1. Gebruik

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als recreatieruimte. Het gehuurde bevindt zich in een omgeving met meerdere bewoners. Overlast, lawaai, etc. dient te worden voorkomen. Indien de huurder voor overlast zorgt, mag de verhuurder de verhuurperiode beëindigen, zonder dat de huurder recht heeft op restitutie van de huurprijs. Het vakantiehuis is compleet ingericht voor maximaal 10 personen; het is daarom niet toegestaan het met meer personen te bewonen, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder.


 1. Bij vertrek

Het vakantiehuis dient bij vertrek bezemschoon te worden achtergelaten. Meubels dienen op hun oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Keukeninventaris dient schoon op de daarvoor bestemde plaats te worden opgeborgen. Koelkast en vriesvak dienen leeggehaald te worden. Alle meegebrachte levensmiddelen dienen bij vertrek meegenomen te worden door de huurder. De houtkachel moet aan de binnenzijde eveneens bezemschoon zijn. De vloerverwarming dient op een kwart van de capaciteit gezet te worden en de elektrische verwarminspanelen op 10 °C. De hoofdwaterkraan (blauw handvat) in de ruimte van de wasmachine moet eveneens worden afgesloten. Indien verwarming niet wordt afgesloten, wordt in de maanden oktober t/m april € 100,- energiekosten in rekening gebracht, omdat het huis niet altijd aansluitend wordt verhuurd.


 1. Klachten

De verhuurder en de eigenaar zijn verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de huur niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen is de huurder verplicht hier zo spoedig mogelijk melding van te maken aan de eigenaar. De eigenaar van het huis zal beslissen of er een tegemoetkoming in de huursom verstrekt wordt aan de huurder. Eventuele klachten over de schoonmaak dient u direct bij aankomst te melden aan de eigenaar. Indien dit op een later tijdstip plaatsvindt, kunnen wij de klacht helaas niet meer in behandeling nemen.


 1. Afwikkeling waarborgsom

Binnen 14 dagen na afoop van de huurperiode wordt de waarborgsom (€200,-) terug gestort op de rekening van de huurder, na aftrek van eventuele schade veroorzaakt door de huurder of het ontbreken van goederen na controle.


Vakantiehuis Dalsroa, Furuheim 15, Vrådal, Noorwegen

Tel: 06 53 920 237

Jarein Norge NUF, Timothee 5, 3893GX, ZEEWOLDE, Nederland

Algemene voorwaarden DALSROA © 2018 www.dalsroa.com

nl_NL